Long An: Duy nhất 1 thí sinh thi môn Tiếng Nhật

Điểm thi Trường THPT Tân An.
Điểm thi Trường THPT Tân An.