Lee Sung Gun - Doanh nhân Hàn Quốc tâm huyết với giáo dục mầm non Việt

Ông Lee Sung Gun – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Egroup, TGĐ Dongsim Việt Nam.
Ông Lee Sung Gun – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Egroup, TGĐ Dongsim Việt Nam.
Ông Lee Sung Gun – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Egroup, TGĐ Dongsim Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top