Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Không nên để các chiến sĩ cảnh sát cơ động được sắp xếp ngồi chung một phòng thi”

GS Trần Thọ Đạt góp ý về kỳ thi THPT quốc gia. (Ảnh: Khang Nguyễn)
GS Trần Thọ Đạt góp ý về kỳ thi THPT quốc gia. (Ảnh: Khang Nguyễn)