Không lùi thi tốt nghiệp THPT, 7 lưu ý để an toàn giữa dịch COVID-19

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện để các địa phương chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi. Ảnh: Thế Đại.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện để các địa phương chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi. Ảnh: Thế Đại.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện để các địa phương chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi. Ảnh: Thế Đại.
Lên top