Học phí đại học tăng tới 3 lần: Sinh viên chấp nhận đầu tư mạo hiểm?

Dù chấp nhận bỏ ra chi phí cao để học đại học, không ít bạn trẻ vẫn lo lắng về cơ hội việc làm sau khi ra trường. Ảnh: Hải Nguyễn
Dù chấp nhận bỏ ra chi phí cao để học đại học, không ít bạn trẻ vẫn lo lắng về cơ hội việc làm sau khi ra trường. Ảnh: Hải Nguyễn
Dù chấp nhận bỏ ra chi phí cao để học đại học, không ít bạn trẻ vẫn lo lắng về cơ hội việc làm sau khi ra trường. Ảnh: Hải Nguyễn