Giải thưởng Olympia chưa tương xứng với công sức thí sinh bỏ ra

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng.