Cường “bác học” – vô địch Đường lên đỉnh Olympia: “Em học ít lắm, ngoài tiếng Pháp còn biết nấu canh cá”