Dự kiến thay đổi quy định làm tròn điểm trong thi THPT quốc gia