Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng nguyên lãnh đạo ngành giáo dục

Đồng chí Võ Văn Thưởng hỏi thăm sức khoẻ đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976-1987) nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo
Đồng chí Võ Văn Thưởng hỏi thăm sức khoẻ đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976-1987) nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo
Đồng chí Võ Văn Thưởng hỏi thăm sức khoẻ đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976-1987) nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo
Lên top