Doanh nghiệp học trực tuyến bị tố lừa đảo: Nhà trường không biết công ty này đến từ đâu

Hợp đồng của Quốc Cường và phụ huynh.
Hợp đồng của Quốc Cường và phụ huynh.