Điều chỉnh thời gian sơ tuyển trong tuyển sinh quân đội năm 2021

Chính thức điều chỉnh thời gian sơ tuyển trong tuyển sinh quân đội. Ảnh: LĐO
Chính thức điều chỉnh thời gian sơ tuyển trong tuyển sinh quân đội. Ảnh: LĐO
Chính thức điều chỉnh thời gian sơ tuyển trong tuyển sinh quân đội. Ảnh: LĐO
Lên top