Tuyển sinh 2021 khối trường quân đội: 3 trường tuyển thí sinh nữ

Năm 2020, điểm trúng tuyển vào khối trường quân đội dao động từ 17 đến 28,65. Ảnh: LĐO
Năm 2020, điểm trúng tuyển vào khối trường quân đội dao động từ 17 đến 28,65. Ảnh: LĐO
Năm 2020, điểm trúng tuyển vào khối trường quân đội dao động từ 17 đến 28,65. Ảnh: LĐO
Lên top