Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cao kỷ lục: Lấy 28,5 điểm

 Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn