Đề án sữa học đường: Khi triển khai, sự việc “tam sao thất bản”

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội trả lời các vấn đề về Sữa học đường. Ảnh: Nguyễn Hà
Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội trả lời các vấn đề về Sữa học đường. Ảnh: Nguyễn Hà
Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội trả lời các vấn đề về Sữa học đường. Ảnh: Nguyễn Hà

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top