Đào tạo chuyên gia tham vấn học đường: Hứa hẹn “bình cũ rượu mới”?

Công tác tham vấn học đường cần được thực hiện bài bản, tránh hình thức, qua loa. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Công tác tham vấn học đường cần được thực hiện bài bản, tránh hình thức, qua loa. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Công tác tham vấn học đường cần được thực hiện bài bản, tránh hình thức, qua loa. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top