Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có tân Phó Giám đốc

PGS.TS Vũ Hải Quân (ngoài cùng bên trái) là thành viên trẻ nhất trong Ban giám hiệu trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (ảnh ĐH Quốc gia TP.HCM).
PGS.TS Vũ Hải Quân (ngoài cùng bên trái) là thành viên trẻ nhất trong Ban giám hiệu trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (ảnh ĐH Quốc gia TP.HCM).