Cuộc gặp giữa ông Nguyễn Thiện Nhân và thầy hiệu trưởng cũ

Ông Nguyễn Thiện Nhân đến thăm PGS.TS Huỳnh Văn Hoàng. Ảnh: Mạnh Tùng.
Ông Nguyễn Thiện Nhân đến thăm PGS.TS Huỳnh Văn Hoàng. Ảnh: Mạnh Tùng.
Ông Nguyễn Thiện Nhân đến thăm PGS.TS Huỳnh Văn Hoàng. Ảnh: Mạnh Tùng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM