Con bị cô giáo đánh, phụ huynh kiện trường đòi bồi thường 100 triệu

Ông Đinh Đức Dũng cho rằng nhà trường không thiện chí giải quyết vụ việc
Ông Đinh Đức Dũng cho rằng nhà trường không thiện chí giải quyết vụ việc
Ông Đinh Đức Dũng cho rằng nhà trường không thiện chí giải quyết vụ việc
Lên top