Điều tra vụ học sinh tiểu học bị chấn thương mắt nghi do cô giáo đánh

Cháu M được chẩn đoán mắt sẽ teo đi, tương lai không nhìn thấy ánh sáng nữa. Ảnh: TL
Cháu M được chẩn đoán mắt sẽ teo đi, tương lai không nhìn thấy ánh sáng nữa. Ảnh: TL
Cháu M được chẩn đoán mắt sẽ teo đi, tương lai không nhìn thấy ánh sáng nữa. Ảnh: TL
Lên top