Cô giáo bắt cả lớp tát bạn học 231 cái vào má đến mức nhập viện

Sau khi bị cô giáo chủ nhiệm và cả lớp tát vào mặt, em N phải nhập viện điều trị.
Sau khi bị cô giáo chủ nhiệm và cả lớp tát vào mặt, em N phải nhập viện điều trị.
Sau khi bị cô giáo chủ nhiệm và cả lớp tát vào mặt, em N phải nhập viện điều trị.
Lên top