VTV tung danh sách nghệ sĩ tham dự Táo Quân, phủ nhận Trấn Thành tham gia

VTV công bố danh sách nghệ sĩ tham dự Táo Quân 2022. Ảnh VFC
VTV công bố danh sách nghệ sĩ tham dự Táo Quân 2022. Ảnh VFC
VTV công bố danh sách nghệ sĩ tham dự Táo Quân 2022. Ảnh VFC
Lên top