Tranh cãi việc Ngọc Trinh lọt đề cử diễn viên xuất sắc khi đóng mẹ đơn thân

Ngọc Trinh từng đóng "Chị mẹ học yêu". Ảnh: NSCC.
Ngọc Trinh từng đóng "Chị mẹ học yêu". Ảnh: NSCC.
Ngọc Trinh từng đóng "Chị mẹ học yêu". Ảnh: NSCC.
Lên top