Trang phục dân tộc dự thi của Khánh Ngân lấy cảm hứng từ Nam Phương Hoàng hậu