“Thánh giả giọng” Nguyễn Việt Hồ bắt tay cùng Việt Hoàn làm show

MC Nguyễn Việt Hồ.
MC Nguyễn Việt Hồ.
MC Nguyễn Việt Hồ.