Thảm họa nhạc Việt, bolero và sự thụt lùi

Hình ảnh trong MV "Như cái lò" bị chê là thảm họa nhạc Việt.
Hình ảnh trong MV "Như cái lò" bị chê là thảm họa nhạc Việt.