Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quán quân X-Factor mùa đầu Giang Hồng Ngọc bị giám khảo chê không nổi bật hơn thí sinh