Nữ giám đốc doanh nghiệp biến hit của Ưng Hoàng Phúc thành thảm hoạ