NSƯT cải lương Hoàng Nhất thành công trong lần chạm ngõ điện ảnh