Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nguyễn Tiến Đạt giành ngôi Á vương 2 – Nam vương Hòa bình Quốc tế 2017

Tiến Đạt nhận danh hiệu Á vương. Ảnh: T.L
Tiến Đạt nhận danh hiệu Á vương. Ảnh: T.L