Người phụ nữ giàu nhất thế giới, bà chủ L’Oreal qua đời ở tuổi 94