Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"Người phán xử" và "Mẹ chồng..." qua đi, phim Việt còn lại gì?