“Nghệ nhân cắm hoa” mong muốn phá bỏ định kiến về xăm hình

Zihwa - "nghệ nhân cắm hoa" nổi tiếng của Hàn Quốc. Ảnh; Chụp màn hình.
Zihwa - "nghệ nhân cắm hoa" nổi tiếng của Hàn Quốc. Ảnh; Chụp màn hình.
Zihwa - "nghệ nhân cắm hoa" nổi tiếng của Hàn Quốc. Ảnh; Chụp màn hình.
Lên top