Ngắm trọn thiết kế "Nghiêng che hồn Việt" của Thư Dung tại Miss Eco International 2018

Thư Dung trong trang phục nón lá độc đáo. Ảnh: L.T.V
Thư Dung trong trang phục nón lá độc đáo. Ảnh: L.T.V
Thư Dung trong trang phục nón lá độc đáo. Ảnh: L.T.V