Ngắm Hoa hậu Phạm Hương rạng rỡ trên bìa tạp chí Dé Modé của Pháp