Mr Đàm tiết lộ về kế hoạch sắp có Đàm Vĩnh Hưng nhí