MC Hạnh Phúc: Tôi trưởng thành hơn nhờ "Cặp lá yêu thương"

MC Hạnh Phúc đồng hành cùng chương trình "Cặp lá yêu thương" suốt 5 năm qua. Ảnh: NVCC.
MC Hạnh Phúc đồng hành cùng chương trình "Cặp lá yêu thương" suốt 5 năm qua. Ảnh: NVCC.
MC Hạnh Phúc đồng hành cùng chương trình "Cặp lá yêu thương" suốt 5 năm qua. Ảnh: NVCC.
Lên top