Lý Nhã Kỳ: Nhiều người nghĩ tôi diện đồ đến Cannes để… chụp hình

Diễn viên, nhà sản xuất Lý Nhã Kỳ
Diễn viên, nhà sản xuất Lý Nhã Kỳ
Diễn viên, nhà sản xuất Lý Nhã Kỳ
Lên top