Lục Tiểu Linh Đồng và sao Hoa ngữ nổi nhờ 1 vai: Người rực rỡ, người đi lùi

Lục Tiểu Linh Đồng và sao Hoa ngữ nổi nhờ 1 vai diễn. Ảnh: Xinhua.
Lục Tiểu Linh Đồng và sao Hoa ngữ nổi nhờ 1 vai diễn. Ảnh: Xinhua.
Lục Tiểu Linh Đồng và sao Hoa ngữ nổi nhờ 1 vai diễn. Ảnh: Xinhua.
Lên top