Lục Tiểu Linh Đồng "Tôn Ngộ Không": Vinh hoa tuổi trẻ, thất bại khi về già

Lục Tiểu Linh Đồng "Tôn Ngộ Không" ở tuổi 61 nhận về nhiều tranh cãi. Ảnh: Xinhua.
Lục Tiểu Linh Đồng "Tôn Ngộ Không" ở tuổi 61 nhận về nhiều tranh cãi. Ảnh: Xinhua.
Lục Tiểu Linh Đồng "Tôn Ngộ Không" ở tuổi 61 nhận về nhiều tranh cãi. Ảnh: Xinhua.
Lên top