Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lệ Quyên đấu giá tượng Phật kim cương, quyên tiền ủng hộ miền Trung