Lê Âu Ngân Anh rút ra nhiều bài học từ sự khắt khe của ông trùm hoa hậu Philippines

Lê Âu Ngân Anh đẩy mình “ra khỏi vùng an toàn” với ông trùm hoa hậu Philippines.
Lê Âu Ngân Anh đẩy mình “ra khỏi vùng an toàn” với ông trùm hoa hậu Philippines.
Lê Âu Ngân Anh đẩy mình “ra khỏi vùng an toàn” với ông trùm hoa hậu Philippines.
Lên top