Làng nhạc Việt hiện tại: Tràn ngập hoài niệm nhạc ‘sến’ và những ảo tưởng

Khán giả ‘bội thực’ với các chương trình bolero.
Khán giả ‘bội thực’ với các chương trình bolero.