Kiều Minh Tuấn trước tin đồn chia tay Cát Phượng: Nếu có người thứ ba và tình cảm đủ lớn, tôi sẽ lựa chọn

Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng.
Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng.
Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng.
Lên top