Cát Phượng hai lần “đứng hình” trước lời tỏ tình “Em yêu chị”