Hôn nhân hạnh phúc của cậu ba Khải Duy trong phim "Tiếng sét trong mưa"

Cao Minh Đạt và vợ. Ảnh: ST
Cao Minh Đạt và vợ. Ảnh: ST
Cao Minh Đạt và vợ. Ảnh: ST
Lên top