Hoa hậu Việt Nam quản lý chặt thí sinh trước và sau khi đạt danh hiệu