Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hoa hậu Mỹ Linh rạng rỡ bên 2 cựu Hoa hậu Bùi Bích Phương và Hà Kiều Anh

Đỗ Mỹ Linh cùng HH Bùi Bích Phương và Hà Kiều Anh
Đỗ Mỹ Linh cùng HH Bùi Bích Phương và Hà Kiều Anh