H'Hen Niê lột dây chuyền ngọc trai bán đấu giá giúp trẻ em làng S.O.S

Hoa hậu H'Hen Niê đấu giá vòng ngọc trai được 30 triệu đồng
Hoa hậu H'Hen Niê đấu giá vòng ngọc trai được 30 triệu đồng
Hoa hậu H'Hen Niê đấu giá vòng ngọc trai được 30 triệu đồng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top