H'Hen Niê biến hóa phong cách trước khi đăng quang hoa hậu

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê