Hà Hồ và Cường Đô La đóng chung MV của Đàm Vĩnh Hưng